Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.12.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.12.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 3.12.2020

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 – NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 – NÁVRH

NÁVRH plánu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch

VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku – NÁVRH

VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku – NÁVRH

NÁVRH nariadenia

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku – NÁVRH

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku – NÁVRH

NÁVRH nariadenia

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH

NÁVRH nariadenia

VZN č. 6/2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb – NÁVRH

VZN č. 6/2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb – NÁVRH

NÁVRH nariadenia

Rozpočet obce na roky 2021 – 2023 – NÁVRH

Rozpočet obce na roky 2021 – 2023 – NÁVRH

NÁVRH materiálu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík

Oznámenie miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu