Banská Bystrica Tatranská ulica parkoviská – Slovenská Ľupča

Banská Bystrica Tatranská ulica parkoviská

19.08.2022

SO 03 Verejné osvetlenie , SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 24 32 , Banská Bystrica