„Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“ - Slovenská Ľupča

„Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“

15.08.2022

SO 03 Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 – 50, Banská Bystrica.

Dokumenty na stiahnutie