Aktualizované: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Slovenská Ľupča

Aktualizované: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

18.05.2023
Doplnené: NEBUDE prerušená dodávka el. energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že NEbude v Našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

od: 24.05.2023 07:00 do: 24.05.2023 19:00 [PDF]
od: 23.05.2023 07:00 do: 23.05.2023 19:00
[PDF]
od: 22.05.2023 08:00 do: 22.05.2023 19:00
[PDF]
od: 16.05.2023 07:30 do: 16.05.2023 16:30
[PDF]

Lokalita: Príboj