Pozvánka MKS
Nová webstránka obce
Prihláška na Turíčny jarmok 2017
Pozvánka do divadla
Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné popoludnie pri živej hudbe a dobrom vínku

Nová webstránka obce

Milí občania, pripravujeme pre vás novú verziu webstránky obce, momentálne je ešte v testovacej pr

Prihláška na Turíčny jarmok 2017

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 17.

Pozvánka do divadla

Vážení občania, pozývame vás na divadelné p

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné popoludnie pri živej hudbe a dobrom vínku 19.marca 2017 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS v Sl.Ľupči. Hosťom podujatia bude pani Janka Fábry s výstavou aj s predajom svojej keramiky.

Nová webstránka obce

Milí občania, pripravujeme pre vás novú verziu webstránky obce, momentálne je ešte v testovacej prevádzke, dopĺňajú sa sekcie, dokumenty, súbory a upravuje sa umiestnenie jednotlivých prvkov. Touto cestou vás pozývame na spoluprácu pri finálnej podobe stránky, ktorá ma slúžiť občanom. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie alebo korekcie obsahu radi privítame. Od 15. marca 2017 už budeme pridávať obsah iba do novej verzie stránky.

Link: nová webstránka obce

Kontaktovať nás môžete na adresách:

vetrak@slovenskalupca.sk - Peter Vetrák, webadmin
spravcamajetku@slovenskalupca.sk - Eva Gránerová, redaktor

Prihláška na Turíčny jarmok 2017

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 17. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 3.6.2017. Uzávierka prihlášok je pre veľlký záujem o umiestnenie stánku/predajnej plochy ukončená, žiadne voľné miesta už nie sú k dispozícii.

 

Pozvánka do divadla

Vážení občania, pozývame vás na divadelné predstavenie Medzibrodského kočovného divadla S brokovnicou na manžela 5.marca 2017(v nedeľu) o 17.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Tešíme sa vašu návštevu.

Vstupné:    2,00 €

Ľupčianske zvesti 1/2017

Prinášame vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_jan-feb_2017.pdf

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 19. februára 2017 o 17. h v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.  Hosťom podujatia budú hudobníci gitarista Rastislav Kašiar a klarinetista  Štefan Kovalčík.

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Slovenská Ľupča v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční: dňa 21. marca 2017 o 15.00 hod. v budove Obecného úradu Obce Slovenská Ľupča.

Príloha:   20170126_115323.pdf

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku dňa 29.januára 2017 o 17.00 h v spol.miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude Dom remesiel v Slovenskej Ľupči- činnosť, aktivity , plány (Ing. arch. Vladimír Jánoš a Daniel Baláž).
Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ /ka Materskej školy, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča s predpokladaným nástupom od 1.3.2017.
 

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Kataríny Míšíkovej Hitzingerovej  - Leporelo javiskového života -  v nedeľu 22.januára 2017 o 17.00h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči. Uvedené predstavenie naštudovali pod réžijným vedením Radoslava Kabáča členovia Ochotníckeho divadla medziBRODway z Medzibrodu.

Vstupné: 2,00  eur

Stránky